16 Sağlıkta Yapay Zeka Uygulaması

Yapay zeka son yıllarda çeşitli alanlarda kullanılan bir teknoloji olarak hayatımıza girmiştir. Sağlık sektörü de bu alanda büyük bir potansiyel taşımakta ve birçok önemli çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu blog yazısında, sağlık alanında yapay zekanın uygulama alanları ve örnek çalışmaları hakkında kapsamlı bir inceleme yapılacaktır.

İlk olarak, yapay zekanın sağlık alanındaki genel kullanım alanlarına göz atacağız. Tanımlama, hasta bakımı, ilaç önerme, cerrahi planlama gibi başlıklar altında yapay zekanın nasıl kullanıldığını ve hangi faydaları sağladığını ele alacağız.

Daha sonra, sağlık alanında gerçekleştirilen örnek çalışmaları inceleyeceğiz. İlaç tarif etme, tıbbi görüntülerin tanımlanması, ilaç geliştirme gibi örnekler üzerinden yapay zekanın nasıl kullanıldığını ve sağlık sektöründe nasıl bir devrim yarattığını göreceğiz.

Ayrıca, kanser tespiti, diyabet takibi, beyin ameliyatlarında yol gösterme gibi örnekler üzerinden yapay zekanın sağlık alanındaki farklı uygulama alanlarını keşfedeceğiz. Bu örnekler, yapay zekanın hastaların hayatını nasıl kolaylaştırdığını ve sağlık profesyonellerine nasıl destek sağladığını göstermektedir.

Son olarak, yapay zekanın gelecekte sağlık sektöründe nasıl daha da ilerleyebileceğini ve neleri mümkün kılacağını tartışacağız. Epidemiyolojik takip, tıbbi kayıt yönetimi, hasta danışmanlığı gibi konular üzerinde durarak, yapay zekanın sağlık sektöründe gelecekteki potansiyel etkilerini keşfedeceğiz.

Bu blog yazısı, okuyuculara yapay zekanın sağlık alanında nasıl bir devrim yarattığını anlatmayı amaçlamaktadır. Hem genel kullanım alanlarını hem de örnek çalışmaları ele alarak, yapay zekanın sağlık sektöründeki önemli katkılarını gözler önüne sereceğiz.

 

Sağlıkta Yapay Zeka uygulama alanları

 
 
🩺 Hastalık tanısı
 
Hastalık tanı ve tedavisi
Hastalık tanı ve tedavisi

Yapay zeka sistemleri, tarama görüntüleri ve diğer tıbbi verileri inceleyerek, hastalık belirtilerini tespit edebilir. Bu sayede, doktorlar hastalığın erken evrelerinde tanımlayarak, tedavi sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilir. Yapay zeka sistemleri, konvülüsyonel sinir ağları (Convolutional Neural Networks – CNN) gibi öğrenme algoritmalarını kullanarak, görüntülerdeki belirtileri tanımlayabilir.

Aşağıda bu alanda çalışan bazı startup/şirketlerden örnekler listeledik:

PathAI, patologların kanseri teşhis etmesine yardımcı olmak için AI kullanan San Francisco merkezli bir şirket. Şirketin platformu PathAI Platformu, patoloji slaytlarını analiz edip kanser hücrelerini yüksek doğrulukla tanımlayabiliyor. PathAI, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü dahil olmak üzere birçok önde gelen kanser merkeziyle ortaklık yapmışlar.

Enlitic, radyologların hastalıkları teşhis etmesine yardımcı olmak için AI kullanan San Francisco merkezli bir şirket. Şirketin platformu Enlitic Platform, tıbbi görüntüleri analiz ederek ve anormallikleri yüksek doğrulukla tanımlayabiliyor. Enlitic, Kaiser Permanente ve Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi dahil olmak üzere birçok önde gelen sağlık kuruluşuyla ortaklık kurmuşlar.

Babylon Health, birinci basamak sağlık hizmetleri sağlamak için AI kullanan Londra merkezli bir şirket. Şirketin platformu Babylon Health Platform, hastaların semptomlarını değerlendirerek ve tedavi önerileri sağlayabilir. Babylon Health, NHS ve diğer bazı sağlık kuruluşlarıyla ortaklık kurmuşlar.

Bu girişimler, hastalık teşhisini iyileştirmek için yapay zekayı kullanan birçok girişimden sadece birkaçı. Bu alandaki şirketler, sağlık hizmetlerini daha uygun fiyatlı, erişilebilir ve etkili hale getirmek için yapay zekayı kullanmayı amaçlıyor.

 
 
 
👥 Bireyselleştirilmiş sağlık yönetimi
 
Her hastanın farklı genetik ve klinik özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında, bireyselleştirilmiş tedavi planları önem kazanmaktadır. Yapay zeka, hastaların genetik, biyokimyasal ve klinik verilerini analiz ederek, bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturabiliyor, bu sayede tedavi sürecinin daha etkili ve başarılı olması sağlanabiliyor.
 
Bu alanda çalışan bazı startup/şirketler:
 
AI Health Assistant – yesilhealth.com

Yesil Health AI, yapay zeka destekli bir sağlık asistanıdır. Kullanıcıların sağlık alışkanlıklarını, sağlık şikayetlerini, laboratuvar sonuçlarını ve diğer sağlık verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri sunan bir üründür. Yesil Health AI, kullanıcıların sağlık durumunu bütünsel bir şekilde değerlendirir ve onlara en uygun sağlık kararlarını vermeye yardımcı olur. Bu yenilikçi yapay zeka asistanı, kullanıcıların sağlık kararlarını bilimsel ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yönlendirmek için derinlemesine veri analitiği ve öneri motorları gibi gelişmiş teknolojileri kullanır. 

 

Foundation Medicine, kanser hastalarının genetik profillerini analiz ederek, bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturan bir startup. Şirket, tümörlerin genetik yapısını derinlemesine analiz ederek, hastalara özelleştirilmiş tedavi seçenekleri sunarak doktorlar ve hastalar, genetik bilgilere dayalı olarak en uygun tedavi yöntemlerini belirlemeyi amaçlıyor.

Flatiron Health, kanser hastalarının tıbbi kayıtlarını ve genetik verilerini analiz ederek, bireyselleştirilmiş tedavi planları sunan bir sağlık teknolojileri girişimidir. Şirket, büyük veri analitiği ve yapay zeka kullanarak, kanser tedavisi alanında veriye dayalı kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Flatiron Health’in platformu, klinik araştırmaları desteklerken, hastaların tedaviye erişimini ve sonuçlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Bu örnekler, bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturmak için yapay zekayı kullanan bazı girişimleri anlattık. Bu şirketler özetle hastaların genetik ve klinik verilerini analiz ederek, tedavi süreçlerini optimize etmek ve daha etkili sonuçlar elde etmek için yapay zekayı kullanmayı amaçlıyor.

 
 
🌟 Sağlık Alışkanlıkları ve Well-being
 

Her bireyin sağlık alışkanlıkları ve yaşam tarzu farklı ve bireyselleştirilmiş yaklaşımlar bu alanda önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zeka, bireylerin sağlık alışkanlıklarını analiz ederek ve kişiselleştirilmiş öneriler sunarak kişilerin sağlıklarını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Aşağıda, sağlık alışkanlıkları ve well-being konusunda çalışan bazı startup/şirket örnekleri bulunmaktadır:

Virgin Pulse, yapay zeka ve veri analitiği kullanarak bireylerin sağlık alışkanlıklarını ve well-being’ini iyileştirmeyi hedefleyen bir girişim. Welltok’un platformu, kullanıcıların sağlık verilerini analiz ederek, kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunuyor. Bireyler, beslenme, egzersiz, uyku düzeni gibi alanlarda kişiselleştirilmiş öneriler alarak sağlıklarını iyileştirebiliyor.

Lark Health, yapay zeka destekli bir dijital sağlık koçu olarak hizmet veren bir startup. Lark Health’in mobil uygulaması, kullanıcılara sağlık alışkanlıkları konusunda rehberlik ederek, motivasyon sağlıyor ve kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Kullanıcılar, beslenme, egzersiz, stres yönetimi gibi konularda destek alarak sağlıklarını takip edebiliyorlar.

Fitbit, sağlık takip cihazları ve uygulamalarıyla bireylerin sağlık alışkanlıklarını izlemelerine yardımcı olan Google bünyesinde bir şirket. Yapay zeka teknolojisi sayesinde, Fitbit cihazları kullanıcıların aktivite düzeyini, uyku kalitesini, kalp atış hızını ve diğer sağlık göstergelerini takip edebiliyor. Kullanıcılar, bu verileri analiz ederek sağlık hedeflerine ulaşmak için kişiselleştirilmiş adımlar atabiliyor.

Bu örnekler, yapay zekayı kullanarak sağlık alışkanlıklarını ve well-being’i iyileştirmeyi hedefleyen girişimlerden sadece birkaçı. Bu girişimler, bireylere kişiselleştirilmiş öneriler sunarak sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

 
 
💊  Hastalık tedavisi ve ilaç geliştirme
 
Yapay zeka, mevcut tıbbi literatürü analiz ederek, hastalıkların tedavi yöntemleri ve ilaç etkinliği hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca, ilaç keşfi sürecinde de kullanılabilir. Yapay zeka algoritmaları, büyük miktardaki moleküler veriyi analiz ederek, potansiyel ilaç bileşiklerini keşfedebilir ve ilaç geliştirme sürecini hızlandırabilir.
 
Bu alanda çalışan bazı startup/şirketler:

Recursion Pharmaceuticals, yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak hastalık tedavisi ve ilaç geliştirmeye odaklanan bir Amerikan biyoteknoloji şirketidir. Şirket, hücrelerin hastalık durumlarını modellemek için büyük veri ve görüntü analizi tekniklerini kullanır. Bu yöntemler, hastalık mekanizmalarını daha iyi anlamak ve yeni tedavi yöntemleri keşfetmek için kullanılır.

BenevolentAI, yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerini kullanarak ilaç keşfi ve geliştirme alanında faaliyet gösteren bir İngiliz teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, geniş bir moleküler ve biyomedikal veri tabanını analiz ederek, potansiyel ilaç hedeflerini ve bileşiklerini belirler. BenevolentAI, ilaç geliştirme sürecini hızlandırmak ve daha etkili tedaviler bulmak için yapay zekayı kullanır.

Tempus, kanser tedavisine yapay zeka ve büyük veri analitiğiyle yaklaşan bir Amerikan şirketidir. Şirket, kanser hastalarının tedavi seçeneklerini belirlemek için genetik ve klinik verileri analiz eder. Yapay zeka algoritmaları kullanarak, hastaların genetik profillerini ve hastalık özelliklerini değerlendirir ve tedaviye en uygun seçenekleri önerir. Tempus, bu şekilde hastaların tedavi süreçlerinde daha bilinçli kararlar alabilmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

 
 
🌟 Cerrahi Planlama ve Yapay Zeka

Cerrahi müdahalelerin planlanması aşamasında yapay zeka sistemleri kullanılarak daha etkili bir yaklaşım benimsenebilir. Örneğin, bir cerrahın ameliyat sırasında kullanacağı aletleri seçerken, yapay zeka sistemi en uygun seçenekleri önerebilir. Bu sayede, cerrahi müdahaleler daha verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, yapay zeka sistemleri cerrahların en uygun seçenekleri belirlemelerine yardımcı olmak için cerrahi planlama sürecinde kullanılabilecek bilgileri toplayabilir.

Aşağıda, cerrahi planlama ve yapay zeka konusunda çalışan bazı şirket örnekleri bulunmaktadır:

Proximie, yapay zeka tabanlı bir cerrahi planlama platformudur. Bu platform, cerrahların ameliyat sırasında daha iyi bir yönlendirme ve planlama yapmalarına yardımcı olur. Yapay zeka algoritmaları, cerrahların ameliyat öncesinde görüntüleri analiz ederek en iyi cerrahi yaklaşımları belirlemelerine olanak sağlar. Böylece, cerrahlar ameliyat esnasında daha doğru ve etkili kararlar verebilirler.

Caresyntax, cerrahi planlama ve analiz için yapay zeka tabanlı bir platform sunan bir şirkettir. Bu platform, cerrahi ekibin ameliyat öncesindeki planlama aşamasında kullanabileceği veri analitiği ve yapay zeka algoritmalarını içerir. Caresyntax’in amacı, cerrahların ameliyat sürecini optimize etmelerine yardımcı olmak ve komplikasyon riskini azaltmaktır.

Orpheus Medical, yapay zeka destekli bir cerrahi planlama ve navigasyon platformudur. Bu platform, cerrahların ameliyat öncesi verileri analiz etmelerine ve ameliyat sırasında daha iyi bir yönlendirme sağlamalarına yardımcı olur. Yapay zeka algoritmaları, cerrahların ameliyat sırasında en uygun anatomik noktaları belirlemelerine ve müdahalelerini daha hassas bir şekilde yapmalarına olanak tanır.

Bu örnekler, cerrahi müdahalelerin planlanması için yapay zekayı kullanan bazı girişimleri temsil etmektedir. Bu girişimler, cerrahların ameliyat sırasında daha etkili ve verimli olmalarına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

 
📃 Diğer alanlar
 
 1. İlaç tarif etme: İlaç tarif etme uygulamalarında, yapay zeka (YZ) kullanılabilir. Bu uygulamalar, doktorların ilaç tarif etme süreçlerini hızlandırmak ve yanlış tariflerin önüne geçmek için kullanılır. Örneğin, IBM tarafından geliştirilen Watson for Drug Safety adlı bir uygulama, ilaç tariflerinin doğruluğunu artırmak için kullanılmaktadır.

 2. Tıbbi görüntülerin tanımlanması: Örneğin, Enlitic adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir uygulama, radyografik görüntülerdeki anormallikleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu uygulama, doktorların tıbbi görüntüleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde değerlendirebilmelerine yardımcı olur.

 3. Kanser tespiti: Örneğin, DeepHealth adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir uygulama, MRG görüntülerinden pankreas kanserinin tespitinde kullanılmaktadır. Bu uygulama, doktorların kanser tespiti konusunda daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

 4. Diyabet takibi: Örneğin, Insulin Now adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir uygulama, diyabetik hastaların insulin dozlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu uygulama, diyabetik hastaların insulin dozlarını daha doğru bir şekilde ayarlayabilmelerine yardımcı olur.

 5. Beyin ameliyatlarında yol gösterme: Örneğin, Brainlab adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir uygulama, beyin ameliyatları sırasında doktorların yol göstermek için kullanılmaktadır. Bu uygulama, beyin ameliyatlarının daha etkili ve güvenli hale getirilmesine yardımcı olur.

 6. Çocuk sağlığı takibi: Örneğin, Babyscripts adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir uygulama, hamilelik sırasında çocuk sağlığı takibinde kullanılmaktadır. Bu uygulama, hamilelik sırasında çocuk sağlığını takip edebilmek için kullanılır.

 7. Hasta takip sistemleri: Örneğin, MedyMatch adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir uygulama, hasta verilerinin taranması ve tıbbi durumların tespiti için kullanılmaktadır. Bu uygulama, hastaların tıbbi durumlarını takip etmek ve doktorların hasta bakımına yardımcı olmak için kullanılır.

 8. İlaç önerme: Yapay zeka sistemleri, bir hastanın tedavisinde kullanılabilecek ilaçları önerebilir. Örneğin, bir doktorun bir hastaya verdiği ilaçları inceleyerek, en uygun ilaç seçeneğini önerebilir. Bu sayede, doktorlar hastanın tedavisinde en etkili ilaçları seçebilir. Yapay zeka sistemleri, ilaçların etkilerini ve yan etkilerini inceleyerek, en uygun ilaç seçeneklerini önerebilir.

 9. Tıbbi kayıt yönetimi: Yapay zeka sistemleri, sağlık alanında kullanılırken, tıbbi kayıt yönetimini de destekleyebilir. Örneğin, bir hastanın tıbbi kayıtlarını toplayarak, doktorların bu kayıtları daha kolay erişebilmelerine yardımcı olabilir. Bu sayede, doktorlar hastalarının geçmişteki tıbbi durumlarını daha iyi anlayabilir ve gerekli tedavi seçeneklerini belirleyebilir. Yapay zeka sistemleri, tıbbi kayıt yönetiminde kullanılabilecek verileri toplayarak, doktorların daha verimli bir şekilde kayıt yönetimini yapabilmelerine yardımcı olabilir.

 10. Hasta danışmanlığı: Yapay zeka sistemleri, sağlık alanında kullanılırken, hastaların sorularını yanıtlayarak, onlara danışmanlık yapabilir. Örneğin, bir hasta bir sağlık konusunda bilgi almak istediğinde, yapay zeka sistemi bu konuda bilgi verebilir. Bu sayede, hastalar sağlık konusundaki bilgilerini artırabilir ve sağlıklarını daha iyi koruyabilirler. Yapay zeka sistemleri, hastaların sorularını yanıtlamak için tıbbi verileri ve sağlık bilgilerini kullanabilir.

 11. Epidemiyolojik takip: Yapay zeka sistemleri, sağlık alanında kullanılırken, epidemiyolojik takibi de destekleyebilir. Örneğin, bir bölgede bir salgının yayılmasını izleyerek, sağlık otoritelerinin salgının yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir. Bu sayede, salgınlar daha kolay tespit edilebilir ve engelleme çalışmaları daha etkili bir şekilde yürütülebilir. Yapay zeka sistemleri, epidemiyolojik takip için kullanılabilecek verileri toplayarak, sağlık otoritelerinin salgınları takip etmelerine yardımcı olabilir.

 
 
 

Yapay zeka, sağlık alanında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle büyük veri setleri ile çalışan bu teknoloji, sağlık alanında birçok alanda kullanılabilmektedir. Örneğin, yapay zeka kullanarak hastalık tanısı konulabilir, tedavi seçenekleri değerlendirilebilir ve hatta ilaçların etkinliği tahmin edilebilir. Yapay zeka ayrıca sağlık sistemlerinde veri işleme ve raporlama gibi görevlerde de kullanılabilir.

Birçok çalışma yapay zekanın sağlık alanındaki etkinliğini kanıtlamıştır. Örneğin, bir çalışmada, yapay zeka kullanarak kanser tümörlerinin boyutları tahmin edilerek cerrahi müdahalelerin daha etkili hale getirilebilmiştir. Diğer bir çalışmada ise yapay zeka kullanılarak kalp krizi geçirmiş hastaların tekrardan kalp krizi geçirme risklerinin tahmin edilebilmiştir.

Bu örnekler, yapay zekanın sağlık alanında etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Gelecekte, bu teknolojinin sağlık alanındaki kullanımı daha da artacak ve sağlık sistemlerinde daha fazla sayıda yapay zeka uygulaması görülecektir.

Related Posts
1 Comment

[…] Yesil Healty: 16 Sağlıkta Yapay Zeka Uygulaması – Yesil Science […]

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.